TEEN EMPOWERMENT
COACHING

PERSONAL
COACHING PLAN

Ben jij een tiener en klaar om te ontdekken wat jou uniek maakt en waartoe jij in staat bent? Of heb je een tiener en wil je hem of haar in staat stellen zijn/ haar volledige potentieel te bereiken? Met meer dan 15 jaar ervaring als docent, coach, mentor en leerlingbegeleider, ben ik hier om je zoon of dochter te begeleiden en te inspireren!

HET IS NIET GEMAKKELIJK OM JONG TE ZIJN

MAAR, JE BENT NIET ALLEEN!

Jong zijn in deze snel veranderende tijden kan lastig zijn, maar het hoeft het leven niet te bepalen. In een wereld vol mogelijkheden en uitdagingen worden tieners vaak geconfronteerd met unieke obstakels op hun pad om succesvolle jongvolwassenen te worden. Dat is waar ik in beeld kom. Met een diep begrip van de tienergeest en een passie voor persoonlijke groei en ontwikkeling, ben ik toegewijd om hen te helpen op academisch, emotioneel en vooral persoonlijk vlak.

Als docente, heb ik van dichtbij kunnen zien wat de transformerende kracht is van het verwerven van kennis. Naast academische prestaties verbeteren geloof ik in het koesteren van de tiener als individu, door het creëren van vertrouwen, veerkracht en een groeimindset. Met mijn coachende aanpak kan ik tieners helpen om obstakels te overwinnen, zinvolle doelen te stellen en de vaardigheden en strategieën te ontwikkelen die nodig zijn om om te gaan met de ups en downs van het leven.

young girl lying on bed holding a cellphone
sitting boy wearing black and white long sleeved shirt and blue denim jeans

As a mentor, I provide a safe and supportive space for teenagers to express themselves, share their challenges, and above all, explore their dreams. Through personalized guidance, I help them find their unique strengths, passions, and talents, fostering a sense of purpose en direction.

And as a tutor, I bring expertise and tailored instruction to help teenagers excel in their studies. From exam preparation to providing the tools and knowledge they need to achieve academic success, while also assisting them in discovering their interests and exploring potential areas of study.

I am committed to unleashing the potential within your teenager, helping them overcome limitations, and equipping them with the skills and mindset to thrive in all areas of life.

If you’re a teenager yourself, ready to take charge of your future, let’s ignite the spark. Together, we will unlock your true potential, set goals that align with your dreams, and pave the way for a bright and successful future. Embrace the opportunity to flourish and become the best version of yourself. Get in touch today and let’s begin this transformative journey together.

nl_NL